Programa Re-Acciona TIC: servizos de asistencia, diagnóstico e implantación de solucións de Empresa Dixital

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona TIC (Empresa Dixital), cuxo resultado é o impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á breación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.
 

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Pro
grama Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Promover o desenvolvimento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade
Unha maneira de facer Europa